12 stycznia 2018
19.00
Agnieszka Łukaszewska DOWÓD OSOBISTY
Jesteś w dziale Galeria

DOWÓD OSOBISTY

Projekt składa się z cyklu portretów – rysunków, obiektów i ceramiki inspirowanych zdjęciami do dokumentów.
Pierwsze dowody osobiste pojawiły się w Polsce w latach 20. XX wieku, początkowo spełniały rolę paszportów, następnie jako krajowe dokumenty tożsamości. Zawierały informację o wykonywanym zawodzie, umiejętności czytania oraz pisania, wyznaniu, rysopis i przede wszystkim fotografię. Po zakończeniu II Wojny Światowej, w PRL., utrzymany został wprowadzony przez niemieckie władze okupacyjne obowiązek posiadania dowodu osobistego. Ujednolicone dokumenty wydawane od początku lat 50. zawierały podstawowe dane osobowe, a także m.in. informację o stanie cywilnym, grupie krwi, miejscu pracy, itd. Na drugiej stronie, oprawionego w charakterystyczną, zieloną, kartonową okładkę dowodu znajdowała się fotografia. Podobnie też wyglądał mój pierwszy dowód osobisty, uzyskany już po 1989 r, w Rzeczpospolitej Polskiej, z pamiątkowym zdjęciem po uzyskaniu pełnoletności.
Dzisiaj dowody osobiste, paszporty, legitymacje, wykonane z tworzyw sztucznych, opatrzone numerami PESEL i innymi, przypisanymi właścicielom przez instytucje stale przy nas obecne są niezbędne do codziennego funkcjonowania. Wszechobecne fotografie z wizerunkami twarzy stanowią swoisty dowód istnienia ich właścicieli.
Przez lata zmieniały się zasady wykonywania fotografii do dokumentów tożsamości: układ twarzy, kadr oraz tło (początkowo profil trzy czwarte, z widocznymi ramionami, konieczność wyeksponowania lewego ucha, obecnie twarz en face, zajmująca 70-80% zdjęcia, białe tło), choć sformułowane bardzo rygorystycznie i uniformizujące, to paradoksalnie w dojmujący sposób ujawniające indywidualne cechy portretowanych.
Prace prezentowane na wystawie odwołują się do tej najbardziej powszechnej formy portretu, wariacje na ich temat składają się w osobiste opowieści o ludziach, ich tajemnicach i czasach, w jakich żyli – w dowody osobiste.


Agnieszka Łukaszewska

Urodziła się w Krakowie w r. 1974.
1995. Ukończyła krakowskie Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych (dyplom z wyróżnieniem).
1995-2000. Studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (dyplom z wyróżnieniem).
2003. Stypendium Twórcze Miasta Krakowa.
2008. Doktorat na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
2011. Wyróżnienie na VII Triennale Rysunku Współczesnego w Lubaczowie.
2015. Habilitacja.
2016. Grand Prix na Ogólnopolskim Biennale Sztuki 44. Salon Zimowy w Radomiu.
Pracuje jako profesor nadzw. na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Brała udział w ponad 40. wystawach w kraju i za granicą.
Prace w zbiorach m.in.: Międzynarodowego Triennale Sztuk Graficznych Imprint w Warszawie, Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie oraz Muzeum Kresów w Lubaczowie.
Zajmuje się rysunkiem, grafiką, fotografią oraz działaniami intermedialnymi.

 

Wernisaż wystawy 12 stycznia 2018 g. 19.00-21.00
Czas trwania wystawy 12 - 24 stycznia 2018


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ARTzona Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida
os. Górali 4, Kraków
tel. 12 644-38-98
e-mail: artzona@okn.edu.pl

www.artzona.okn.edu.pl

oko-mózg-ręka wernisaż wystawy
Świadek naoczny fotografia uliczna
Agnieszka Łukaszewska DOWÓD OSOBISTY
Konrad Peszko defragmentacja finisaż wystawy malarstwa
SIELANKA Agnieszka Łukaszewska wernisaż
MARZENA KOLARZ OTWORKOWO. Fotografie.
Mój Norwid
Oblicza burości
Na skróty:
© OKN 2013 :ARTzona / Ośrodek Kultury im. C.K.Norwida, os. Górali 5, 31-959 Kraków
site design_administration / studioGRADES