2013-2016
ARTzona nowohucka przestrzeń kreatywna modernizacja i remont
Jesteś w dziale Projekty

PROJEKTY REALIZOWANE DZIĘKI DOFINANSOWANIU PROGRAMU MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURY, PRORYTET - INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY, GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW ORAZ ŚRODKÓW WŁASNYCH INSTYTUCJI

ARTzona  nowohucka przestrzeń kreatywna - modernizacja i remont - etap I

Modernizacja i remont wnętrza budynku ARTzony Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida w 2013 r. dofinansowane zostały w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rozwój infrastruktury kultury, priorytet Infrastruktura domów kultury przy udziale środków własnych. Głównym celem zadania była rewitalizacja zaniedbanej i z tego powodu niewykorzystanej w pełni przestrzeni budynku pn. ARTzona (wnętrze budynku) i przystosowanie jej do prowadzenia nowoczesnej działalności artystycznej i społecznej. Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida przeprowadził prace związane z przekształceniem obecnego pomieszczenia szatniowego w edukacyjną galerię pracownię, prace modernizacyjne dot. wymiany posadzki, stolarki drzwiowej, instalacji, wewnętrznej, wymianę oświetlenia w foyer budynku, prace związane z odświeżeniem ścian i powierzchni sufitowej, wymiany instalacji wewnętrznej i parkietu w sali tanecznej, stworzenia nowej szatni. Dzięki dotacji zakupiono także wyposażenie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej: pianina akustycznego do galerii pracowni oraz krzeseł i stołów.

Wartość zadania inwestycyjnego: 398.303,22 zł., z czego z dotacji MKiDN 200 000 zł. Wkład własny został pokryty z dotacji celowej Gminy Miejskiej Kraków, Rady Dzielnicy XVIII Nowej Hutyoraz środków własnych Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida.

 

ARTzona  nowohucka przestrzeń kreatywna - modernizacja i remont - etap II

II etap modernizacji i remontu budynku ARTzony Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida w 2014 r. dofinansowany został w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rozwój infrastruktury kultury, priorytet Infrastruktura domów kultury przy udziale środków własnych i dotacji celowej Gminy Miejskiej Kraków. Zadanie było kontynuacją prac rozpoczętych w 2013 r. W 2014 r. Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida przeprowadził prace związane z hydroizolacją fundamentów budynku ARTzony OKN, os. Górali 4, Kraków, modernizacją ogólnodostępnych pomieszczeń sanitarnych, pokoi instruktorów, studia filmowego oraz małej sali taneczno-koncertowej. Ponadto dotacja przeznaczona została na zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej: sprzęt do studia filmowego, meble do pokojów instruktorów.

Wartość zadania inwestycyjnego: 452 954 zł , z czego z dotacji MKiDN 150000 zł. Wkład własny został pokryty z dotacji celowej Gminy Miejskiej Kraków oraz środków własnych Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida.

ARTzona  nowohucka przestrzeń kreatywna - modernizacja i remont - etap III

W ramach III etapu odnowy budynku Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida na os. Górali 4 w 2015 r. podejmowane są działania dotyczące remontu elewacji oraz przystosowania pomieszczeń do działalności kulturalnej wraz z zakupem wyposażenia - pracownia kreatywna dla dzieci oraz studio nagrań. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury, priorytet Infrastruktura d omów kultury, przy wsparciu Gminy Miejskiej Kraków oraz środków własnych instytucji

ARTzona  nowohucka przestrzeń kreatywna - modernizacja i remont - etap końcowy

"ARTzona nowohucka przestrzeń kreatywna – modernizacja i remont etap końcowy" to zadanie kontynuujące działania przyczyniające się do pełnej rewitalizacji budynku Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida mieszczącego się w Krakowie, os. Górali 4 (Dz. Nowa Huta). ARTzona to otwarta przestrzeń dla działań społecznych i artystycznych tworzona od 2011 r., modernizowana dzięki dotacjom MKiDN w 2013, 2014 i 2015 r. W projekcie na 2016 r., końc zącym odnowę przestrzeni realizowane są następujące prace: prace modernizacyjne dot. przyziemia i jego adaptacji do prowadzenia działalności kulturalnej (pracownia plastyczna, ceramiczna, pomieszczenie sanitarne), zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej: wyposażenie pracowni plastycznej, ceramicznej, zakup mebli do ww. pracowni i dużej sali tanecznej.

ARTzona  nowohucka przestrzeń kreatywna - modernizacja i remont - etap końcowy cz. 2

"ARTzona  nowohucka przestrzeń kreatywna - modernizacja i remont - etap końcowy - cz. 2". Realizacja 2017 rok. Działania dot. odnowy budynku Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida na os. Górali 4 dotyczące adaptacji i przystosowania pomieszczeń do działalności kulturalnej wraz z zakupem wyposażenia. W ramach zadania stworzono i wyposażono multimedialną międzypokoleniową pracownie kreatywną, pracownie muzyczną/salkę prób oraz zamontowano dodatkowe energooszczędne oświetlenie zewnętrzne na północno-wschodniej części budynku. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu MKiDN Infrastruktura domów kultury 2017 przy wsparciu Gminy Miejskiej Kraków. 

 

 

MIEJSKIE HAFCIARKI
Nowohucka Biblioteka Chustowa
Opowiedz mi Hutę +
ŁĄCZY NAS TEN SAM ŚWIAT szkoleniowy projekt integracyjny
AKADEMIA ZDROWEGO ŁAKOMCZUCHA
EKIPA DOBRA Młodzieżowe Centrum Wolontariatu
APLIKACJA KULTURA
ARTzona nowohucka przestrzeń kreatywna modernizacja i remont
KREATYWNA NOWA HUTA cz. 1
KREATYWNA NOWA HUTA cz. 2
Stylowa Nowa Huta
ReNewTown NEW POST-SOCIALIST CITY: COMPETITIVE AND ATTRACTIVE
Na skróty:
© OKN 2013 :ARTzona / Ośrodek Kultury im. C.K.Norwida, os. Górali 5, 31-959 Kraków
site design_administration / studioGRADES