norwid
Jesteś w dziale artzona

NORWID, czyli Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie.

Poprzez nasze działania chcemy  umacniać więź mieszkańców Nowej Huty z miejscem, w którym żyją.

Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie jest miejską instytucją kultury o ponad sześćdziesięcioletniej tradycji. Działamy na terenie Nowej Huty i na rzecz naszej dzielnicy. Skupiamy się przede wszystkim na realizacji programów edukacyjnych, artystycznych, społeczno-kulturalnych i proekologicznych, skierowanych do społeczności lokalnej Nowej Huty oraz Miasta Krakowa.

Funkcja instytucji kultury się zmienia i nie jest ona już tylko miejscem, w którym poszukuje się kontaktu z kulturą wysoką. Dziś pełni ona przede wszystkim rolę animatora społecznego motywującego i aktywizującego społeczność lokalną do wspólnej pracy nad metodami zaspokajania potrzeb i rozwiązywania najistotniejszych problemów społecznych.

Wychodząc naprzeciw nowym potrzebom Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida aktywnie włącza się w procesy związane z rewitalizacją, wzmocnieniem potencjału społecznego i partnerskim rozwojem środowiska lokalnego. Od początku jest czołowym uczestnikiem procesów i dyskusji związanych z Lokalnym Programem Rewitalizacji Krakowa, a szczególnie obszaru „starej” Nowej Huty. Ściśle współpracujemy z instytucjami, organizacjami oraz podmiotami środowiska lokalnego. Będąc producentem Nowohuckiej Kroniki Filmowej dokumentujemy historię naszej dzielnicy i jednocześnie, za pośrednictwem TVP 3, promujemy w całej Małopolsce najciekawsze nowohuckie projekty i inicjatywy. Prowadzimy również szeroką działalność szkoleniową i aktywizacyjną, skierowaną do osób 55+.

W latach 2004–2008, stojąc na czele Partnerstwa Inicjatyw Nowohuckich, Ośrodek Kultury był wnioskodawcą i liderem projektu „Nowa Huta - Nowa Szansa”, realizowanego metodą partnerską w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Najbardziej znaczącym efektem tego projektu jest jeden z ulubionych celów wycieczek Krakowian i Małopolan - Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema, który powstał dzięki staraniom OKN w ramach projektu „Nowa Huta - Nowa Szansa”, a następnie – po oddaniu do użytkowania – został przekazany pod zarząd Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. W latach 2011–2014 w ramach Programu dla Europy Środkowej (Central Europe Programme) OKN wspólnie z partnerami z Polski, Czech, Niemiec, Słowacji i Słowenii realizował międzynarodowy projekt „ReNewTown. New Post-Socialist City: Competitive and Attractive”. Dzięki niemu w jednym z budynków instytucji zainicjowano tworzenie nowoczesnej przestrzeni działań artystycznych i społecznych pn. ARTzona.

Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida realizuje szereg projektów społeczno-artystycznych, pozyskując środki z programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, wspierany przez Rady Dzielnic Nowohuckich oraz Gminę Miejską Kraków. Wspomagamy także merytorycznie oraz technicznie lokalne organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne. Staramy się także modernizować infrastrukturę, prowadząc działania remontowe i modernizując bazę sprzętową tak, aby spełniały one standardy nowoczesnej instytucji kultury (remont i modernizacja budynku ARTzony, cyfryzacja i rozbudowa Kina Studyjnego Sfinks, modernizacja budynku głównego).

W 2015 roku Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida skończył 60 lat. Towarzyszy Nowej Hucie i jej mieszkańcom niemal od samego początku. Naszymi działaniami będziemy nadal inspirować, wzmacniać potencjał i więzi Nowohucian oraz poczucie odpowiedzialności za miejsce, w którym żyją.

W strukturach OKN znajdują się Kino Studyjne Sfinks, które jest producentem Nowohuckiej Kroniki FilmowejARTzonaKlub KuźniaDział Animacji i Promocji KulturyPracownia Animacji Ekologicznej, pracownia Dziedzictwa i Tożsamości Nowej Huty oraz dwie biblioteki i cztery galerie.

 

Historia

Historia placówki założonej przez Związki Zawodowe Hutników sięga początków lat 50. XX wieku, o czym świadczy pierwszy wpis do księgi inwentarzowej Biblioteki OKN (2 grudnia 1950 r.), a także inne działania takie jak występy Hutniczej Orkiestry Dętej w 1952 r. Za oficjalną datę powstania instytucji przyjęto jednak 1955 rok. W 1957 r. główną siedzibą Ośrodka Kultury została część budynku w os. Górali 5, zaadaptowana z pomieszczeń hotelowych. 

W roku 1983 nastąpiła istotna reorganizacja Ośrodka Kultury Huty im. Lenina, związana z przekazaniem części dorobku artystycznego wraz z kadrą instruktorów i animatorów kultury do nowo otwartego Nowohuckiego Centrum Kultury, dając podstawę do jego optymalnego rozwoju. W 1987 roku placówka została oceniona jako najlepszy Zakładowy Dom Kultury w kraju, zdobywając I miejsce i Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za nowatorską koncepcję programową.

W latach 1955-1990 Ośrodek Kultury funkcjonował jako Zakładowy Dom Kultury Huty im. Lenina, natomiast w latach 1990-1994 jako Zakładowy Dom Kultury Huty im. T. Sendzimira. W roku 1994, po trzyletnich staraniach, przy akceptacji i poparciu wielu sił społecznych, politycznych i administracyjnych, koncepcja wypracowana przez animatorów kultury przekazania miastu Ośrodka Kultury HTS, zyskała poparcie władz Krakowa.

Od 1 stycznia 1995 r. Ośrodek Kultury rozpoczął kolejny etap w swojej historii, kontynuując działalność w strukturze miejskich instytucji kultury. Zyskał też nowego patrona: Cypriana Kamila Norwida – poetę, myśliciela, SZTUKMISTRZA. Przez 3 lata finansowanie działalności Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida odbywało się solidarnie, po połowie pomiędzy Gminą i Hutą im. T. Sendzimira, co było precedensowym rozwiązaniem w skali kraju (tzw. partnerstwo publiczno-prywatne).

 

 

norwid
historia
zespół
logo
Na skróty:
© OKN 2013 :ARTzona / Ośrodek Kultury im. C.K.Norwida, os. Górali 5, 31-959 Kraków
site design_administration / studioGRADES